Prins Las & Inspectie is een las- en inspectiebedrijf op het gebied van al uw las- en inspectiewerkzaamheden.

In de lastechniek worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en de daarbij behorende lasonderzoeken. Van groot belang is het visueel onderzoek van het laswerk. Met een juist gecertificeerde lasinspecteur voorkomt u onvolkomenheden in het laswerk en grote reparatiekosten.

Een gekwalificeerd en gecertificeerd inspecteur (VT2 en/of VT-w2) voert lasinspecties uit volgens de door de opdrachtgever opgegeven lasspecificaties of de in de branche geldende normen. Het uitvoeren van een volledige of steekproefsgewijze lasvalidatie biedt zekerheid voor de toekomst. Alle lasinspecties worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 5817.

Maar ook voor het verantwoordelijk zijn voor de inspectie van procesinstallatiedelen binnen de (Petro-) chemische industrie bent u bij Prins Las & Inspectie op het juiste adres. We voeren werkzaamheden uit op diverse projectlocaties binnen de chemische en petrochemische industrie. Prins Las & Inspectie gaat zelfstandig te werk en ondersteunt het werk van uw personeel en de onderaannemers.

We stellen vast of de kwaliteit wordt gewaarborgd waar de opdrachtgever om vraagt. Met de opdrachtgever stemmen we eventuele corrigerende maatregelen (delen) van o.a. druksystemen af voor deze in gebruik worden genomen, daarnaast zijn we actief betrokken in de oplevering van benodigde documentatie en certificaten. Zo bent u altijd gewaarborgd van de juiste kwaliteit. Kortom Prins Las & Inspectie heeft kennis van de procesinstallaties, inspectietechnieken en de producten.

Diensten

Wij zijn inzetbaar voor de volgende diensten:

  • Het afnemen van gecertificeerd laswerk op locatie;
  • We zijn gecertificeerd en hebben de vak bekwaamheid bewezen om visuele inspecties uit te voeren en te beoordelen volgens Europese norm zoals NEN-EN-ISO 5817 (VCA VOL)
  • We zijn inzetbaar voor uw bedrijf o.a. als QA/QC Inspecteur voor de petrochemie

Taken die we o.a. uitvoeren zijn:
– Visuele inspectie van lassen.
– Afname van persingen, lasdocumenten en het schrijven van lasmethodebeschrijvingen.
– Beoordelen van materiaalcertificaten. Controle op de conservering en isolatie van de toestellen en leidingen.
– Afnames van equipment in de petrochemie.

Mocht u meer informatie willen of nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Jesse Prins